2018 M. gruodžio 08 d. (šeštadienį) 11.30 val. pakartotinis , visuotinis narių susirinkimas

Susirinkimas vyks LINO KALVĖS patalpose (Klausmylių 6-1, Klemiškės 1k., Klaipėdos r.).

Renkamės : 1. išrinkti naują asociacijos pirmininką;  2. valdybos narius; 3. revizorių.  Pakartotinis susirinkimas yra šaukiamas po 14 dienų (nuo neįvykusio 2018-11-24 susirinkimo) pagal galiojančius asociacijos Įstatus. Susirinkimas įvyks, susirinkus ir bet kokiam narių skaičiui (net ir trims), kurie ir išrinks valdybą ir asociacijos pirmininką!!! Jei manote, kad nedalyvaudami paliekat esamą valdybą ir pirmininką, tai deja labai klystat, nes tai prieštarauja mūsų pačių patvirtintiems Įstatams.  Prašome visų dalyvauti!

Comments are Disabled